06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و نقد رویکرد روابط انسانی و دیدگاه مازلو از دید قرآن کریم
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: روابط انسانی ,دید گاه مازلو, دید قرآن کریم
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، سمیرا قربانی (نفر دوم) ، الهام احمدی (نفر سوم)

چکیده

تئوری روابط انسانی از تضاد هایی که فلسفه تئوری کلاسیک با روخ و روان انسان داشت سر چشمه گرفته است و بیشتر بر وجود انسان و شخصیت انسانی پایه گذاری شده است. همچنان که از نام آن پیداست این تئوری بر پایه تئوری کلاسیک بنا شده است . به زبان ساده تر این نظریه همان نظریه کلاسیک اصلاح شده و توسعه یافته است. این مکتب را یک نفر استرالیایی به نام التون مایو پایه ریزی کرد که به عنوان پدر مکتب روابط انسانی شهرت یافت. مایو و همکارانش استدلال می کردند که علاوه بر یافتن بهترین روشها تکنولوژیکی برای بهبود بازده, توجه به امور انسانی برای مدیران مفید و سودمند است. به ادعای آنان روابط بین افراد که در درون واحد کار بوجود می آیند ,کانون های واقعی قدرت در سازمان را تشکیل می دهند . سازمانها می بایستی بر محور کارکنان ایجاد شوند و گرایش ها و احساسات انسانی را مورد توجه قرار دهند. از این دید گاه تمرکز مدیریت بر خلاف نظریه مدیریت علمی, عمدتا بر نیازهای فردی است نه نیازهای سازمان . مقاله حاضر با هدف بررسی و نقد رویکرد روابط انسانی و دیدگاه مازلو از دید مراجع و قرآن کریم می پردازد و بدنبال این است که با بررسی انسان و نقش وی و همچنین نیازهای اولیه و ثانویه وی از دید قرآنی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته تا خلا ناشی از پرسش های ذهن فعال انسان از نیاز های سطح بالا چون خود شکو فایی و نیاز های سطح پایین چون فیزیولوژیکی و چگونگی پاسخ به آنها از دید اسلام و قرآن را پر نماید.