06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل مهم و موثر بر خلاقیت منابع انسانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: خلاقیت ، منابع انسانی ، نوآوری ، تحول
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، عبدالمجید پور نوروزی (نفر دوم)

چکیده

یکی از متغیرهای تاثیر گذار در بهبود عملکرد و بقای سازمانها ، خلاقیت است . خلاقیت از غیب پیدا نمی شود، بلکه از افراد حاصل می شود . نیروی انسانی منبع اصلی ارزش، رشد و مزیت رقابتی پایه ای می باشد . خلاقیت انسانی منبع اقتصادی اصلی است. با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و رقابت روزافزون، سازمانهایی امکان بقا بیشتر خواهند داشت که ارتقاء بهره وری را با استفاده از خلاقیت کارکنان در دستور کار خود قرار دهند. سازمانها به منظور ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، افزایش رقابت، کارآیی و کاهش هزینه ها به وجود کارکنان خلاق و نوآور نیازمندند . پرورش و گسترش افراد و کارکنان خلاق حاصل نمی شود جز اینکه عوامل مهمی در این خصوص موثر باشند و سازمانها نیز به این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند. در این راستا، از نظر نویسنده این مقاله ، با بررسی بیش از 08 مقاله مرتبط و گوناگون ، مشخص گردید که از بین عوامل بی شمار تاثیر گذار بر خلاقیت منابع انسانی ، مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل بر خلاقیت منابع انسانی شامل هوش و ویژگیهای شخصیتی کارکنان ، رهبری تحول گرا ، فرهنگ سازمانی ، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات ، چالشها و نظام پیشنهادات و عوامل انگیزشی محیط کار می باشند که به منظور ارتقای خلاقیت ، نوآوری و تحول در سازمانها شناسایی و در قالب یک مدل مفهومی ارایه می گردد .