05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
موانع خلاقیت ونو آوری در بانک های دولتی و راهکارهای مقابله با آن
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: خلاقیت ، نوآوری ، موانع خلاقیت ونوآوری ، راهکارهای بهبود
پژوهشگران موسی مختاری (نفر اول) ، فخریه حمیدیان پور (نفر دوم)

چکیده

مروزه شرایط محیطی و قواعد بازی در سازمانها بسیار پیچیده و نامطمئن گردیده و سازمانها دیگر نمی توانند با تغییرات سطحی و ظاهری در ساختارها ، روشها ، سیستمها و غیره حیات بلندمدت خود را تضمین کنند در چنین روزگاری سازمانها نمی توانند با تکیه برچند طرح خلاقانه بر رقبای کوچک ، منعطف ، نوآور ، فرصتگرا و کم هزینه فایق آیند . بلکه آنها باید هر چه بیشتر شرایطی را فراهم آورند تا استعداد خلاقیت و نوآوری کارکنان بارور شده و مستمر و بصورت فردی یا گروهی فعالیتهای نوآورانه خود را به اجرا در آورند ..از دلایل عدم بروز خلاقیت در سازمان ها ، نبود یک سیستم مدون جهت آموزش خلاقیت ، عدم وجود محیط سازمانی مناسب برای ایجاد خلاقیت و مدیریت نامناسب خلاقیت می باشد.بانک های دولتی به عنوان یکی از سازمان های دولتی دارای مشکلات زیادی در زمینه خلاقیت و نواوری هستند. در مقاله حاضر ضمن پرداختن به مفهوم خلاقیت و نو آوری سازمانی،موانع و چالش های فراروی خلاقیت و نوآوری در سازمانها و بویژه بانک های دولتی را مورد بررسی قرار داده است ودر نهایت به ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن می پردازد