06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدلی جامع از عوامل اثرگذار بز کارآفرینی سازمانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
واژگان کلیدی: مدلی جامع ,عوامل اثر گذار , کارآفرینی سازمانی
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، فرهاد آمیان (نفر دوم)

چکیده

کارافرینی سازمانی به عنوان یکی ازاصلی ترین حلقه های موفقیت یک سازمان به علت مشغله سازمانها به شاخصهای کمی موفقیت چون سوداوری افزایش سود هرسهم و ... موردغفلت قرار گرفته است ازاین روی این مبحث به عنوان یکی ازحساس ترین و مهمترین مباحث روزی دنیا برای سازمانهای افسرده و فاقد خلاقیت امروزی ایران است کارافرینی سازمانی دارای ابعادفراوانی است که شناسایی آن ها به تنهایی ازعهده یک مدیرخارج است وجودچارچوبها مفید و کارامد که این عوامل را بصورت منظم درقالب مدلهای منظم و دقیق گرداوری کند راه گشای کارمدیران پرمشغله امروزی است بنابراین این پژوهش باارایه یک مدل کلی سهمی بزرگ درشناسایی عوامل موثربرکارافرینی ارایه کرده است