05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
دیدگاه اسلامی نظریه انتظار وروم و مقایسه آن با نظریه غربی آن
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: نظریه انتظار، نظریه وروم، اسلام، دیدگاه اسلامی، دیدگاه غربی.
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، اسماعیل احمدی (نفر دوم) ، سمیه مشایخ (نفر سوم)

چکیده

در جهان معاصر، اهمیت و نقش منابع انسانی بیش از پیش درک گردیده و نظریه پردازان، کلید موفقیت سازمانی را مدیریت موثر نیروی انسانی می دانند و با وجود حرکت سریع سازمان ها به سوی فن آوری، نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک سازمان، مورد توجه جدی قرار گرفته است. از این رو، صاحب نظران غربی از گذشته تاکنون با رویکردهای متفاوت و در سیری تکاملی به شناسایی عوامل شکل دهنده رفتار، به ویژه انگیزه های درونی و نیز فرایند انگیزش افراد و چگونگی ایجاد انگیزه پرداخته اند. اما به دلیل ضعف در نگرش انسان شناسانه خود و عدم توجه جامع به انگیزه های انسان و تفاوت نیازهای افراد گوناگون و تغییر در برخی نیازها با گذشت زمان، هریک به جنبه های خاصی از موضوع پرداخته اند.از جمله این نظریه ها، نظریه « انتظار»ویکتور وروم می باشد که مبتنی بر جنبه شناختی و ادراکی انسان پایه گذاری شده اند. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و در یک رویکرد تطبیقی نظریه انتظار از دیدگاه اسلام و غرب مورد بررسی قرار گرفته است. چون انسان و رفتار او محور اصلی بحث می باشد، به مقایسه بین دیدگاه اسلام و دیدگاه دانش بشری نسبت به انسان و خصوصیات او، پرداخته می شود.