06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر مدیریت مشارکتی به عنوان عاملی در توانمند سازی انسانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
واژگان کلیدی:مدیریت مشارکتی, توانمند سازی, منابع انسانی, مدیریت منابع انسانی
پژوهشگران بابک بوشهری (نفر اول) ، فخریه حمیدیان پور (نفر دوم)

چکیده

یکی از مهمترین چالشها مدیران در این عصر عدم استفاده کافی از منابع فکری توان ذهنی و ظرفیتهای بالقوه منابع انسانی است.در اغلب سازمانها از تواناییهای کارکنان استفاده بهینه نمیشودو مدیران قادر نیستند ظرفیتهای بالقوه آنان را به کار گیرند . به رغم اینکه بیساری از مدیران قبول دارند که توانمند سازی برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی میکند, اما اغلب سازمانها در اجرای آن دچار مشکل شدهاند. یکی از عوامل مشکل ساز در اجرای توانمند سازی در سازمانها را میتوان عدم شناخت مدیران و مسئولان از عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان دانست. در این مطالعه که به بررسی مدیریت مشارکتی در توانمند سازی منابع انسانی می پردازیم ,ابتدا بیان مسله و پس ازآن پیشینه تحقیقات و مطالعات صورت پذیرفته در داخل و خارج از کشور را بررسی کرده در ادامه به بررسی مفاهیم و عوامل توانمند سازی پرداخته ودر نهایت مدیریت مشارکتی را به عنوان یکی از این عوامل بررسی خواهیم کرد.