05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلید واژه: توانمند سازی کارکنان, منابع انسانی سازمانی,عملکرد شغلی
پژوهشگران آذز نوش جاویدی (نفر اول) ، فخریه حمیدیان پور (نفر دوم)

چکیده

مهمترین سرمایه سازمان که عامل تحقق اهداف سازمانی می باشد نیروی انسانی شاغل در آن سازمان می باشند. سازمانها با داشتن مدیران و کارکنان توانمند ,متعهد, ماهر و با انگیزه بهتر خواهند توانست خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند. بسیاری از محققین برای تعیین عوامل موثر بر توانمندی کارکنان تلاش کرده اند, در این مقاله سعی شده است با بررسی متون و مخصوصا مقالات مرتبط با توانمندی منابع انسانی سازمان ,عوامل موثر بر این موضوع سناسایی شده و میزان توجه مقالات به هر یک از شاخصهای موثر به صورت یک مطالعه کتابخانه ای و به شکل مستدل و منظم مشخص گردد. در این راستا مدل مفهومی و مفروض از عوامل شایستگی ,رضایت شغلی, مشارکت ,آموزش,نظام جبران خدمت و ساختار سازمانی بر توانمندی کارکنان سازمان بر اساس پیشینه های موضوع شناسایی شد, که در یک مدل شش بعدی ارایه گردیده است. در این بررسی معلوم شد که ضمن اینکه باید به تمامی عوامل موثر بر توانمندی کارکنان توجه داشت عامل های, شایستگی, مشارکت و نظام جبران خدمت عواملی هستند که بیشترین تاثیر را بر توانمند سازی کارکنان داشته و توجه محققین را بیشتر به خود معطوف داشته است.