06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر هوش سازمانی ( میل به تغییر , روحیه)بر مدیریت دانش: با در نظر گرفتن تاثیر فرهنگ سازمانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی:فرهنگ سازمانی, مدیریت دانش,میل به تغییر ,روحیه ,هوش سازمانی
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، رسول زارعی (نفر دوم)

چکیده

مدیریت دانش بهینه سازی دانش سازمانی به منظور دستیابی به افزایش عملکرد با استفاده از روش های متفاوت است.امروزه مهم ترین سرمایه های یک سازمان کارکنان هوشمند و با دانش آن هستند. اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند در قرن 21 ,تاکید بر دانش و اطلاعات است. هدف این پژوهش ,بررسی تاثیر هوش سازمانی (میل به تغییر و روحیه کارکنان) بر فرهنگ سازمانی و تاثیر فرهنگ سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش است. در این پژوهش فر هنگ سازمانی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. پس از بررسی پژوهش های انجام شده داخل و خارج از کشور, در زمینه هوش سازمانی و مدیریت دانش, متغیر های مدل پژوهش تعیین شد.با بررسی متغیرها و مطالعه پیشینه پزوهش ,مدل مفهومی طراحی شده که نحوه ارتباط این عناصر را نشان می دهد.