06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر هوش سازمانی بر نو آوری: با در نظر گرفتن تاثیر خلاقیت کارکنان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی:هوش سازمانی ,ابعاد هوش سازمانی, خلاقیت کارکنان, نو آوری
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، کسری اژدری (نفر دوم)

چکیده

هوش سازمانی به مجموعه توانایی های سازمان هایی می گویند که رفتار هوشمندانه از خود به نمایش می گذارند. هوش سازمانی از چالش های اساسی سازمان های نو آور امروز است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر هوش سازمانی و ابعاد آن بر خلاقیت کارکنان و تاثیر خلاقیت کارکنان بر نو آوری است. در این پژوهش خلاقیت به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گرد آوری داده ها یک پزوهش توصیفی می باشد. پس از بررسی پژوهش های انجام شده داخل و خارج از کشور در زمینه هوش سازمانی, خلاقیت و نو آوری سازمانی, متغیر های مدل پژوهش تعیین شد.با بررسی متغیر ها و مطالعه پیشینه پژوهش مشخص شد که هوش سازمانی بر خلاقیت کارکنان تاثیر دارد و خلاقیت نیز بر نو آوری تاثیر می گذارد. در ادامه با مطالعه پیشینه پژوهش های صورت گرفته مدل مفهومی طراحی شده, که نحوه ارتباط این عناصر را نشان می دهد.