05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیلی بر رابطه سبک رهبری تحول آفرین و ایجاد تغییرات در سازمان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Key Word: Transformational Leadership, Organizational changes, change Management
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم) ، سمیه مشایخ (نفر سوم)

چکیده

در حال حاضر با پیشرفت سریع علم و فن آوری و پیچیده شدن اوضاع سیاسی و اجتاعی لزوم ایجاد تغییرات در سازمان اهمیت ویژه ای یافته است. از طرفی در بسیاری از سازمان ها این تغییرات با مقاومت کارکنان روبرو می شوند. لذا وجود سبک رهبری تحول آفرین از جمله عواملی است که می تواند تغییرات مفید و موثر را در سازمان جاودانه نماید. زیرا این سبک رهبری بر روی افراد در سازمان اثر گذاشته و انگیزه آنان را برای پیشرفت سازمان بالا می برد. در این پژوهش با تکیه بر ادبیات تحقیق در مفاهیم رهبری تحول آفرین و تغییر و تحول سازمانی, رابطه میان رهبری تحول آفرین و ایجاد تغییرات در سازمان را مورد بررسی قرار دادهایم. نتایج این تحقیق حاکی ازآن است که رهبری تحول آفرین می تواند موجب تغییرات در سازمان شود.