05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی رفاه روانی کارکنان و تاثیر آن بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Psycliological Well-being ,innovation,incentive for innovation
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، نسیم بهشت خو (نفر دوم)

چکیده

امروزه نوآوری، از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی و ارتقا عملکرد سازمانی به شمار میرود. نوآوری را می توان یک فرآیند ذهنی دانست که به ایجاد یک پدیده نو می انجامد، این پدیده نو ممکن است یک محصول مادی یا معنوی (خدمت جدید یا تکنیک جدید) باشد.در زمان حاضر که مدیران و رهبران سازمانهای پژوهشی با موقعیت جدید و تغییرات فزایندهای در امورمواجه هستند، تنها سازمانهایی به توفیق دست خواهند یافت که بتوانند با بهره گیری از انگیزه کارکنانشان، به مواجهه سریع و خلاقانه با شرایط جدید بپردازند. بنابراین برای ایجاد نوآوری در سازمان ابتدا باید کارکنان انگیزه لازم را جهت ترغیب شدن به سمت نوآوری دارا باشند.این امر نیز نیازمند آن است که سازمان جو و فضای مناسب یا به بیانی دیگر رفاه روانی موردنیاز را برای کارکنان خود فراهم نماید تا ضمن ایجاد انگیزه برای نوآوری در کارکنان بتواند به اهداف و مقاصد خود دست یابد.