06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر حاکمیت شرکتی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی:اخلاق کسب و کار, حاکمیت شرکتی, سهامداران
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، الهام تنگستانی (نفر دوم)

چکیده

تجارت و اقتصاد چه در سطح ملی, محلی و بین المللی دو قدرت و نیرو پیش برنده هستند.بنا بر این بانفوذ روز افزون تجارت و اقتصاد, برای اینکه رها نشده و به سر در گمی دچار نشود لازم است که مسیر تجارت و کسب و کار را شناسایی کرده و در صورت نیاز به هدایت آن ها اقدام شود.اینکه کسب و کار باید مسیر درست و هدایتی را بپیماید, بیانگر بعد اخلاقی در آن را یادآور میشود, اخلاق کسب و کار بر افزایش کارایی اقتصادی ,جلوگیری بر فساد اداری و رسوایی اقتصادی تمرکز می کند.حاکمیت شرکتی نشان دهنده مجموعه روابط بین سهامداران ,مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن بر قراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. با توجه به اهمیت اخلاق کسب و کار و حاکمیت شرکتی, هدف این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر حاکمیت شرکتی می باشد.روشی که در این تحقیق دنبال کرده ایم از نوع مروری, توصیفی است و بدین منظور تعداد زیادی از پژوهش های پیشین صورت گرفته در این زمینه بررسی شده و تعاریف و ابعاد مهم شناسایی گردیده اند.