05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین فضای اخلاقی سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلید واژه:رفتار های شهروندی فضای اخلاقی سازمان مدل فضای اخلاقی ویکتور و کالن
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، الهام قیصری (نفر دوم)

چکیده

منابع انسانی در دنیای امروز, بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی می شود.انسان بیش از هر زمان دیگر در نظریه سازمان اهمیت یافته است.نیروی انسانی توانمند سازمان می تواند راهی برای کسب مزیت رقابتی سازمان تلقی گردد.رفتار شهروندی سازمانی مجموعه رفتار هایی است که خارج از محدوده رفتار های الزامی افراد در محیط سازمان محسوب می شود اما در ایجاد فضایی روانی و اجتماعی در محیط کار و همچنین ایجاد جوی نو آورانه در سازمان نقش اساسی می کند.در این مقاله تلاش گردیده است تا تاثیر انواع فضا های اخلاقی بر رفتارشهروندی مورد بررسی قرار گیرد.هدف این پژوهش کشف ودستیابی به درک عمیقی از اهمیت رفتار شهروندی و همچنین نقش فضای اخلاقی سازمان در بهبود و بسط رفتار شهروندی می باشد.ما با در کنار هم قرار دادن یافته های محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنای این پزوهش را تشکیل دهد, پژوهشی عمدتا توصیفی انجام دادهایم.در این پژوهش بیان می شود که فضای اخلاقی سازمان در بسط رفتار شهروندان کارکنان موثر, و سازمان باید در جهت بهبود این امر قدم بر دارد.