06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار اخلاقی فروشندگان بر رضایت مشتریان با میانجی گری تعهد و اعتماد
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلید واژه:اعتماد, تعهد, رضایت مشتری, رفتار اخلاقی فروشندگان
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، حمیده غلامی (نفر دوم)

چکیده

هدف اصلی هر سازمان, ایجاد نوعی رابطه و پیوند بلندمدت و پایدار بین سازمان و مشتریان است که عصاره این پایداری و رابطه بلند مدت ,رضایت مشتری نسبت به محصول سازمان خواهد بود.رضایت مشتری به عنوان یکی از عوامل مهم مورد توجه سازمان های مشتری مدار قرار گرفته است. بی شک رفتار اخلاقی کارکنان, تاثیر مهم و قابل توجهی بر رضایت مشتریان دارد.فروشندگان به دلیل اینکه در ارتباط مستقیم با مشتریان هستند رفتار آنها تاثیر زیادی بر مشتریان دارد.یک مشتری راضی از اخلاق فروشندگان باعث بوجود آوردن یک ارتباط بلند مدت با سازمان می شود و حتی باعث می شود از سازمان طرفداری کند و آن را به دیگران نیز پیشنهاد می دهد.این تحقیق با مطالعه تحقیتات قبلی سعی بر آن داشته که نقش رفتار اخلاقی فروشندگان را بر رضایت مشتریان و اعتماد وفاداری آنها بیشتر مورد توجه قرار دهد.