05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و شناسایی ابعاد اخلاق در تجارت الکترونیک
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تجارت الکترونیک؛ اخلاق کسب و کار؛ ابعاد اخلاق؛ هنجارهای اخلاقی.
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، عمران مهرابی (نفر دوم)

چکیده

An examination of business ethics and e-commerce is one of the key issues that has attracted a lot of attention. In today's world, attention has been paid to ethics and ethical issues in business, and in particular e-commerce. Observing ethics and maintaining ethical values ??is one of the most important phenomena that is considered in most organizations. In fact, observance of ethical issues is one of the tasks of organizations that must adhere to them. Considering the importance of ethical issues in e-commerce, this article has been used to describe the ethical dimensions of e-commerce using an analytical descriptive method. The purpose of this article is to identify the important ethical dimensions in e-commerce that organizations must pay attention to. Findings of this article show that among the important ethical issues in e-commerce, these are: security, privacy, deception, reliability and corporate social responsibility