05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط بامشتری و بازار یابی کارآفرینانه بر روی رضایت مشتری با نقش تعدیلگر بازار یابی داخلی در شر کت های دانش بنیان شهر بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
493
پژوهشگران عباس یزدان پناه (دانشجو) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما) ، غلامرضا جمالی (استاد مشاور)

چکیده

0