05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه اخلاق کسب و کار و مزیت رقابتی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اخلاق کسب و کار، مسئولیت پذیری، عدالت و انصاف، صداقت، اعتماد، تعهد، علاقه و دلبستگی به کار، پشتکار وجدیت در کار، مزیت رقابتی
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، مقدسه مهری (نفر دوم) ، محمد هادی اسماعیلی (نفر سوم)

چکیده

ارزشهای اخلاقی بسیاری از رفتارها و تصمیمهای کارکنان و مدیران سازمانها را تحت تأثیر قرار میدهد. از آن جا که در عصر دانش و جهانی شدن هنوز نیروی انسانی در محوریت عناصر متشکله سازمانها قرار دارد، نحوهی قضاوت افراد در مورد درستی یا نادرستی امور بر عملکرد فردی آنها بسیار مؤثر است. از این رو سازمانها برای اینکه کارایی و اثربخشی در کارها و وظایفشان وجود داشته باشد و همچنین برای رسیدن به هدفها و مأموریتهایشان، علاوه بر رعایت استانداردها و قوانین و مقررات سازمانی، نیاز به مجموع های از اصول اخلاقی دارند که در محیط کار باید بدان توجه کنند تا آنها را در امر رسیدن به هدفشان یاری رساند و با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل نماید. امروزه رقابت افزایش یافته و شرکتها نیز ناگزیرند در چنین محیطی به فعالیت بپردازند. بنابراین شرکتها باید با نگاه رقابتی به کار خود ادامه دهند تا بتوانند سهم خود را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهند. امروزه اخلاق کسب وکار در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها نقش مهمی را ایفا میکند. بنابراین هدف ما در این مقاله بررسی رابطه بین اخلاق کسب و کار و مزیت رقابتی میباشد. به عبارت دیگر بررسی اینکه افراد در محل کار باید ازچه ابعاد اخلاقی پیروی کنند تا به موفقیت سازمان و کسب مزیت رقابتی کمک کنند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش و ماهیت از نوع توصیفی میباشد. مطالعهی پیشینه تحقیق و همچنین مطالعات انجام شده در این حوزه، حاکی از وجود تاثیر معنادار مثبتی بین اخلاق کسب کار و مزیت رقابتی بوده است.