06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر اخلاق کسب وکار بر رفتار شهروندی سازمانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اخلاق؛ اخلاق کسب وکار؛ رفتار شهروندی سازمان
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، حامد بهشتیان (نفر دوم) ، زهرا قاسمی (نفر سوم)

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر اخلاق کسب وکار بر رفتار شهروندی سازمانی که یک موضوع نسبتاً جدید در رفتار سازمانی است و درواقع بروز رفتاری داوطلبانه و فرا نقشی است که درعین حال از سوی سازمان ها طراحی و تبیین نگردیده است و مشمول منابع انسانی و کارکنان و حتی مدیران سازمان در مواجهه با امورات کاری خود می باشد، صورت پذیرفته است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از منظر روش و ماهیت توصیفی می باشد. مطالعه ی پیشینه تحقیق و همچنین مطالعات انجام شده در این حوزه، حاکی از آن است که اخلاق کسب وکار با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری دارد.