06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر پیش بینی پذیری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تجارت الکترونیک، پیش بینی پذیری، پیش بینی پذیری سازمانی،اعتماد الکترونیک
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، محمد رضا غلامی زاده (نفر دوم)

چکیده

پیش پینی پذیری سازمانی خصلتی در سازمان است که محیط (داخلی و خارجی) را قادر به پیش بینی عملکرد سازمان در خصوص استیفای کلیه حقوق محیط میکند(قراملکی/1390)پیش بینی پذیری یک خصلت یا الگوی پایدار رفتاری است در سازمان همان گونه که افراد از خصلت های شخصیتی برخوردارند، سازمان نیز چنین است. تغییرات عمیقی در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله اطلاعات بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی بوده خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های الکترونیکی در حرکت است. ) بزی و همکاران،1399) . در این مقاله ابتدا به بررسی ادبیات نظری و تجربی پیش بینی پذیری سازمانی و تجارت الکترونیک پرداختیم. و اهمیت موضوع نشان دادیم. سپس به بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر پیش بینی پذیری سازمانی پرداخته و نتیجه تحقیق اینگونه بود که تاثیر معنا داری بین پیش بینی پذیری و تجارت الکترونیک وجود دارد. به این صورت که با توجه به شرایط خاص تجارت الکترونیک و دغدغه های مربوط به اعتماد الکترونیک، پیش بینی پذیری سازمانی به عنوان عنصری مهم سبب افزایش اعتماد و پیش بینی رفتار طرفین معامله در تجارت الکترونیک می شود، و در صورت فقدان این عنصر مهم، تجارت الکترونیک با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود پیش بینی پذیری سازمانی در تجارت الکترونیک مطرح شد