24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در صنعت سیمان با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفی فازی (QFD)مطالعه موردی شرکت صنایع سیمان دشتستان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
چابکی- صنعت سیمان،QFD فازی
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، حمید شاهبندرزاده (نفر دوم) ، فاطمه محسنی (نفر سوم)

چکیده

سازمان های امروزی با مسائلی همچون تغییرات آنی و غیر قابل پیش بینی، سفارشات خاص و سلیقه ای مشتریان، کیفیت کامل،انتظاردریافت سطح بالای خدمات، انتظار تحویل خدمت یا محصول در کمترین زمان ممکن و ... روبه رو هستند. از این رو، یکی از راه های پاسخگویی به این تغییر و تحول سازمانی، چابکیAgility( است. با وجود انجام پژوهش هایی در زمینه چابکی سازمان، در خیلی از صنایع کشور خلا این چابکی احساس می شود. سیمان یکی از نهاده های اصلی بخش عمران کشور است که نقش مهمی در تولید مسکن و فعالیت های زیرساختی و پروژه های بزرگ عمرانی ایفا می کند. این مطالعه ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و استفاده از نظرات متخصصین، عوامل موثر بر چابکی در صنعت سیمان را شناسایی کرده و سپس با انجام مطالعات میدانی درجه اهمیت هریک از عوامل را بدست آورده و سپس با تکنیک گسترش عملکرد کیفی فازیQFD) و استفاده از دو خانه ی کیفیت به اولویت بندی توانمند ساز های چابکی که سازمان را به اهداف رقابتی اش می رساند، می پردازد. نتایج این پژوهشنشان می دهد که در صنعت سیمان، سیستم اطلاعاتی یکپارچه در درجه ی اول اهمیت قرار دارد و سایر توانمند ساز ها به ترتیب اهمیت عبارتند از: سیستم مدیریت یکپارچهIMS) مدیریت زنجیره تامین، مدیریت هزینه و مدیریت دانش.