05 اردیبهشت 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

معرفی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس متولد بوشهر رشته کارشناسی: مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز رتبه کنکور: 15 رشته کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز رتبه: 8 دکترای تخصصی مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تهران رتبه: 4

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
فاطمه آبادی، غلامرضا جمالی، احمد قربان پور (1403) مدیریت هوشمند زنجیره تأمین تحت فناوری اینترنت اشیا با رویکرد نقشه شناختی فازی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند: دوره 12، شماره 47; 45-77
2
صدیقه افشارنسب، اسمعیل کمالی راد، غلامرضا جمالی (1402) الگویی جهت تحلیل عملکرد سازمانی با تاکید برغیبت گرایی در شرایط چندموجی کرونا در سازمانهای دولتی پژوهش های مدیریت منابع انسانی: دوره 15، شماره 3; 119-157
3
mohsen tabadar, Gholamreza Jamali, Hojat Parsa, moslem alimohamadloo (2023) Developing an Agility Model Focusing on Delivering Products to the Customers in the Supply Chain of Perishable Goods International Journal of Management, Accounting and Economics: vol 10; 29-63
4
Mohsen Shirdel, Gholamreza Jamali, Reza Jalali, (2022) Optimization of Sustainable-Robust Biofuel Supply Chain under Uncertainty International Journal of Management, Accounting and Economics: Vol. 9, No. 7; 431-463
5
علی رضا زارع، غلامرضا جمالی، مجید اسماعیل پور، داریوش محمدی زنجیرانی (1401) مکان یابی نقطۀ تفکیک سفارش مشتری مبتنی بر گونه شناسی زنجیرۀ تأمین مدیریت تولید و عملیات: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 29; 65-82
6
7
امیر فرخ نژاد، غلامرضا جمالی (1400) نیازسنجی آموزشی کارکنان بر مبنای الگوی شایستگی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی گروهی آموزش در علوم انتظامی: دوره 9، شماره 35; 65-96
8
موسوی سیده مهسا ، غلامرضا جمالی، احمد قربان پور (1400) ارائه مدل بهینه سازی شبکه‎ زنجیره تأمین سبز ـ تاب‎آور در صنایع سیمان مدیریت صنعتی: 13(2); 222-245
9
, Gholamreza Jamali, Alinaghi Mosleh Shirazi (2021) A Model for Designing and Evaluating LARG-Based Supply Chain using Axiomatic Design and the Best-Worst Method in a Hesitant Fuzzy Environment International Journal of Management, Accounting and Economics: 8; 1-24
10
محمد صفری، غلامرضا جمالی، بلقیس باورصاد (1400) تحلیل ابعاد پایداری زنجیره تأمین شرکت های تولیدی سیمان مبتنی بر استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین LARG مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج: 16; 102-122
11
سجاد خلیلی، غلامرضا جمالی، کریمه رامشی (1400) بررسی تأثیر استراتژی های بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی شرکت های تعاونی شهر بوشهر تعاون و کشاورزی: 10; 72-97
12
محمد صفری، غلامرضا جمالی، بلقیس باورصاد (1400) تاثیر استراتژی های رقابتی لارج بر پایداری زنجیره تأمین و در صنایع سیمان استان بوشهر مدیریت بهره وری: ; ،
13
حمید خدری، غلامرضا جمالی، احمد قربان پور (1399) رویکردی آمیخته برای ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مؤلفه های شکست ناپذیری مدیریت تولید و عملیات: 11(3); 73-94
14
, , Gholamreza Jamali (2021) Relationship between Business Intelligence Components and Financial Reporting Quality in Firms Journal of Optimization in Industrial Engineering: Vol.14, Issue 2; 155-167
15
16
17
حسن احمدی، هاشم ولی پور ، غلامرضا جمالی (1398) تأثیر هوش فرهنگی مدیران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها راهبرد مدیریت مالی: دوره 11، شماره 4; 197-218
18
غلامرضا جمالی، سید اسماعیل موسوی، معصومه محمدی (1398) تحلیل ارتباط میان شاخص های کاربرد اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین لوازم خانگی با استفاده از رویکرد نقشه شناختی فازی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند: ; 137،162
19
20
فائزه مردانیان شهری ، غلامرضا جمالی (1398) توسعه مدل استوار در زنجیره تأمین سه سطحی با پارامترهای غیر قطعی و تصادفی (مطالعه موردی شرکت چینی تقدیس) تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان: ; 37،53
21
, , , , Gholamreza Jamali (2019) Evaluating the performance of aggregate production planning strategies under uncertainty in soft drink industry JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS: ; 146،162
22
, , , , Gholamreza Jamali (2019) regate production planning under uncertainty: a comprehensive literature survey and future research directions INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY: ; 1،23
23
Mohammad Hasan Hemati Tahoune, Gholamreza Jamali, Hadi Balouei Jamkhaneh (2018) A Green-Resilient Assessment of Industrial Developments in Persian Gulf (Case Study: Natural Gas Production) Journal of The Persian Gulf: 9; 33-40
24
غلامرضا جمالی، الهام کریمی اصل (1397) ارزیابی استراتژی های رقابتی مدیریت زنجیره تأمین لارج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان مدیریت تولید و عملیات: ; ،
25
26
27
28
Gholamreza Jamali, , (2018) Development of a Discrete Event Simulation Model to Minimize the Waiting Time of Patients in Hospitals journal of health management and informatics: ; 137،144
29
غلامرضا جمالی، مرضیه فلاح (1396) چابکی زنجیره ی تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کاوش های مدیریت بازرگانی: ; 31،52
30
Gholamreza Jamali, , , (2017) ANALYSING LARG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT COMPETITIVE STRATEGIES IN IRANIAN CEMENT INDUSTRIES E & M Ekonomie a Management: ; 70،79
31
32
غلامرضا جمالی، عابدین افتخاری (1395) ارائه مدل ساختاری متغیرهای مرتبط با رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسعه آموزش در علوم پزشکی: ; 13،23
33
سید سعید شجاعی ، غلامرضا جمالی، نیکزاد منطقی (1395) شناسائی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی پژوهش های مدیریت منابع انسانی: ; 161181
34
35
36
37
38
حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی، مهرناز منصوری (1394) مکان یابی- تخصیص سلسله مراتبی برای خدمات فوریت های پزشکی مورد مطالعه شهر بوشهر مدیریت بحران: ; 57،68
39
40
, Fakhrieh Hamidianpour, Gholamreza Jamali (2015) Factors affecting the performance evaluation of the employee Abadan Refinery iranian journal of business and economics: 2; 20-26
41
Gholamreza Jamali, Fakhrieh Hamidianpour, (2015) Pathology of Employee Performance Evaluation System in Abadan Refinery journal of exploratory studies in law and management: 2; 145-156
42
غلامرضا جمالی (1393) شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای استان بوشهر مطالعات پژوهشی راهور: ; 79،101
43
غلامرضا جمالی (1393) پیش بینی سهم بازار و احتمال ابقا و جابه جایی مشتریان بانک های شهر بوشهر: مقایسه ی تحلیلی نتایج روش های زنجیره ی مارکوف و SWARA تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان: ; 75،87
44
حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی، فهیمه شفیعی (1392) رویکردی تحلیلی در شناسایی عوامل موثر بر ریسک زنجیره تامین در صنایع لبنیات کشور مدیریت زنجیره تامین: ; 42،53
45
خداکرم سلیمی فرد، غلامرضا جمالی (1392) زمان بندی درس های دانشگاه با بکارگیری هیوریستیک فرادست برمبنای گراف مدیریت صنعتی: ; 49،70
46
مقالات در همایش ها
1
غلامرضا جمالی، سید عماد موسوی (1402) ارزیابی عوامل پایداری عملکرد رقابتی زنجیره تامین لارج در صنعت پتروشیمی هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی، ایران، تهران
2
Hadi Balouei Jamkhaneh, Reza Jalali, Reza Shahin, Rui M. Lima, , Gholamreza Jamali (2022) Analysis and Prioritization of Quality 4.0 dimensions and companies' readiness to adapt to industry 4.0 evolutions through Bayesian Best -Worst method 5th International Conference on Quality Engineering and Management (ICQEM22), Portugal, Braga
3
خداکرم سلیمی فرد، غلامرضا جمالی، سارا بهبهانی نژاد (1398) مدیریت زمان و منابع پروژه های ساختمانی با استفاده از پتری رنگی و الگوریتم ژنتیکی کنفرانس بین المللی اتوماسیون، مدیریت رایانشی و فناوری
4
حمید شاهبندرزاده، یعقوب براتی، غلامرضا جمالی (1396) تاثیر سرمایه فکری و فن آوری اطلاعات بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان بوشهر اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
5
غلامرضا جمالی، حمید شاهبندرزاده، الهه آهوپای (1395) مروری بر پیشینه مدل های تعالی سازمانی مبتنی بر EFQM سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
6
غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور، عاطفه آرمند (1395) طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تک محصولی، چند سطحی تحت شرایط کاملا فازی سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
7
غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور، عاطفه آرمند (1395) مروری بر پژوهشهای انجام شده در رابطه با زنجیره تامین حلقه بسته سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
8
غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور، فائزه مردانیان شهری (1395) ارائه مدل ریاضی برای زنجیره تامین صنعت چینی ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
9
غلامرضا جمالی، ابوالحسن رزمی نیا (1395) شناسایی پارامترهای موتور DC با روش حداقل مربعات بر اساس الگوریتم تکرار شونده و پیش گویی خطا با مجموعه داده اندازه گیری محدود سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق کنترل و الکترونیک
10
غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور، فائزه مردانیان شهری (1395) زنجیره تامین استوار: مروری بر مفهوم و رویکردهای بهینه سازی استوار پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11
غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور، فاطمه شریفی (1395) اتخاذ سیاست های مناسب در سیستم کنترل موجودی با استفاده از طبقه بندی ABC چند معیاره دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت نوآوری و کارآفرینی
12
غلامرضا جمالی، رحیم قاسمیه، الهام کریمی اصل (1394) یکپارچه سازی استراتژیهای مدیریت زنجیره تامین لارج(مورد مطالعه؛ صنعت سیمان) اولین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
13
غلامرضا جمالی، اعظم مهتدی، حسین خلیفه، سید اسماعیل موسوی، ایرج اصغری (1393) رتبه بندی شاخص های انتخاب تامین کننده خدمات بر پایه تحلیل سلسله مراتبی فازی اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
14
ایرج اصغری، غلامرضا جمالی، سید اسماعیل موسوی، حسین خلیفه، اعظم مهتدی (1393) ارزیابی و رتبه بندی کیفیت خدمات بانکی با استفاده از رویکرد تلفیقی مدل سروکوال و تکنیک AHP (مطالعه ی موردی بانک های ملت، ملی و صادرات) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
15
اعظم مهتدی، حسین خلیفه، غلامرضا جمالی، ایرج اصغری، سید اسماعیل موسوی (1393) شناسایی و رتبه بندی بندی ریسک های زنجیره تامین مبتنی بر مدیریت دانش با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
16
حسین خلیفه، ایرج اصغری، اعظم مهتدی، غلامرضا جمالی، سید اسماعیل موسوی (1393) تحلیل تعاملات، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل موانع بهبود بهره وری نیروی انسانی با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران- منطقه بوشهر) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
17
حسین خلیفه، سید اسماعیل موسوی، ایرج اصغری، اعظم مهتدی، غلامرضا جمالی (1393) انتخاب تامین کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی (مطالعه موردی : یکی از شرکت های تابعه ایران خودرو) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
18
حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی، فاطمه آبادی (1393) بازخوانی مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد
19
حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی، فاطمه آبادی (1393) طراحی مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با رویکرد مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامین دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد
20
غلامرضا جمالی، محمدحسین کبگانی (1393) مدیریت چرخه عمرمحصول واثرات آن بریکپارچه سازی تامین کنندگان درسازمان های تولیدی کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصادسبز
21
حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی، یعقوب براتی (1393) بکارگیری مدلی جهت بررسی عوامل اثرگذار بر پیاده سازی برنامه ریزی احتیاجات مواد در زنجیره تامین همایش بین المللی مدیریت
22
غلامرضا جمالی، جواد شکریان (1393) ارزیابی و رتبه بندی واحدهای عملیاتی شرکت مخابرات استان بوشهر با استفاده از رویکردتلفیقی(BSC) و (FAHP) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت،توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
23
علیرضا مومنی، حکیمه غریبی، غلامرضا جمالی (1393) مقایسه ارزیابی عملکردبانکهای تجارت و ملت بااستفاده ازمدلCAMEL اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری وعلوم اجتماعی
24
حمید شاهبندرزاده، فهیمه شفیعی، غلامرضا جمالی (1392) طراحی مدلی جهت ارائه ی سنجه ای مناسب به منظور اندازه گیری میزان ریسک زنجیره تامین در سازمانهای تولیدی دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع وسیستم ها
25
علیرضا مومنی، غلامرضا جمالی، رضا عسگری (1392) بررسی تاثیر تورم بر بودجه بندی سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
26
غلامرضا جمالی، حمید شاهبندرزاده، فاطمه محسنی (1392) شناسایی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در صنعت سیمان با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفی فازی (QFD)مطالعه موردی شرکت صنایع سیمان دشتستان دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
عبدالرحمان حاجی پور، غلامرضا جمالی، احمد قربان پور (1401) مدلی جهت ارزیابی ریسک های پویا در خطوط لوله انتقال گاز با رویکرد سیستم داینامیک
3
4
فلامرزی معصومه ، غلامرضا جمالی، احمد قربان پور (1400) تاثیر مدیریت زنجیره تامین پایدار بر عملکرد کسب و کار صنایع سیمان استان بوشهر
5
6
مهسا موسوی، غلامرضا جمالی، احمد قربان پور (1399) مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه ی زنجیره تامین سبز- تاب آور
7
مهرسانا سلیمی منش، غلامرضا جمالی، رضا جلالی (1399) طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز و پایدار نفت، گاز و پتروشیمی
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
الهه آهوپای، غلامرضا جمالی، حمید شاهبندرزاده (1395) بررسی میزان آمادگی جهت پیاده سازی مدل تعالی سازمانی مبتنی بر مدل EFQM
19
ارمند عاطفه، غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور (1395) شناسایی و تحلیل ساختار مدل زنجیره تامین حلقه بسته دارو در استان بوشهر
20
21
22
فائزه مردانیان شهری ، غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور (1395) ارائه مدلی جهت استوارمندی زنجیره تامین شرکت چینی تقدیس
23
24
25
فاطمه محسنی، غلامرضا جمالی، حمید شاهبندرزاده (1394) شناسایی عوامل موثر بر چابکی در شرکت صنایع سیمان دشتستان با تکنیک QFD
26
27
مهرناز منصوری، حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی (1394) ارائه مدل ریاضی فازی مکان یابی– تخصص سلسله مراتبی برای خدمات فوریت های پزشکی
28
29
30
الهام کریمی اصل ، رحیم قاسمیه، غلامرضا جمالی (1394) ارزیابی میزان آمادگی صنعت سیمان در پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین لارج
31
32
33
اسماعیل احمدی، فخریه حمیدیان پور، غلامرضا جمالی (1394) آسیب شناسی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در پالایشگاه شهر آبادان
34
35
36
37
38
39
40
شیخعلی حدیثه، غلامرضا جمالی، داریوش محمدی زنجیرانی (1392) آسیب شناسی سیستم نگهداری و تعمیرات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
41
مهرابی کوشکی شمس الدین ، داریوش محمدی زنجیرانی، غلامرضا جمالی (1392) شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
42
فهیمه شفیعی، حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی (1392) طراحی روشی جهت سنجش ریسک های زنجیره تامین
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!