04 اردیبهشت 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت چرخه عمرمحصول واثرات آن بریکپارچه سازی تامین کنندگان درسازمان های تولیدی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
مدیریت چرخه عمر محصول یکپارچه سازی تأمین کنندگان سازمان های تولیدی
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، محمدحسین کبگانی (نفر دوم)

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، اغلب سازمان های تولیدی برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازار و کسب سود بیشتر، سرمایه گذاری زیادی در حوزه مدیریت چرخه عمر محصول انجام داده اند. از سوی دیگر یکپارچه سازی تأمین کنندگان نیز یکی از رویکردهای اساسی در ایجاد وحفظ مزیت رقابتی به شمار می آید. به همین منظور سیستم مدیریت چرخه عمر محصول، با توجه به مکانیزم هایی که برای یکپارچه سازی تأمین کنندگان مورد نیاز است، زیرساخت هایی را جهت کنترل همکاری مناسب بین تأمین کنندگان و سازمان های تولیدی فراهم می کند. به همین منظور در این پژوهش سعی شده است که، با بیان اهمیت یکپارچه سازی تأمین کنندگان و بیان جنبه های مثبت و منفی این کار، و همچنین معرفی، سیستم مدیریت چرخه عمر محصول بتوان اثراتی را که سیستم مدیریت چرخه عمر محصول بر یکپارچه سازی تأمین کنندگان دارد، را مطرح کرد.