04 اردیبهشت 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بکارگیری مدلی جهت بررسی عوامل اثرگذار بر پیاده سازی برنامه ریزی احتیاجات مواد در زنجیره تامین
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی احتیاجات مواد، زنجیره تامین، پیاده سازی برنامه ریزی احتیاجات مواد
پژوهشگران حمید شاهبندرزاده (نفر اول) ، غلامرضا جمالی (نفر دوم) ، یعقوب براتی (نفر سوم)

چکیده

برنامه ریزی احتیاجات مواد و پیاده سازی آن یکی از مهمترین سیستم های تولیدی در صنایع محسوب می شود و باید توجه ویژه ای به آن داشت. هدف این مقاله این است که ابتدا شاخص های اثر گذار بر پیاده سازی برنامه ریزی احتیاجات مواد را شناسایی کند و سپس مدلی برای عوامل موثر بر پیاده سازی برنامه ریزی احتیاجات مواد ارائه دهد. روش انجام این پژوهش کتابخانه ای بوده و برای انجام آن حدود 06 مقاله مورد بررسی قرار گرفته که در پایان 53 مقاله که به روزتر و مرتبط تر بود استخراج شد و اطلاعات و تجزیه آنها بر اساس آن صورت گرفت.