04 اردیبهشت 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بازخوانی مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
زنجیره تأمین، ارزیابی عملکرد، مدل های ارزیابی عملکرد
پژوهشگران حمید شاهبندرزاده (نفر اول) ، غلامرضا جمالی (نفر دوم) ، فاطمه آبادی (نفر سوم)

چکیده

سازمان های امروزی به دنبال ارزیابی وضعیت فعلی و ارائه راه کارهایی برای بهبود آن شرایط در آینده می باشند. در شرایط رقابتی کنونی، عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت سازمان و دست یابی به اهداف و به ویژه سودآوری آن دارد. طی سالیان اخیر، مدیریت و سنجش عملکرد زنجیره تأمین، توجه بسیاری از پژوهش گران را به خود معطوف داشته است. لذا در این پژوهش، در راستای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین، روش های مختلف ارزیابی عملکرد معرفی گردیده و ویژگی-های این روش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی و معرفی بهترین مدل ها به منظور بهبود ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین می باشد. در این راستا، چندین مدل ارزیابی عملکرد و میزان تکرار آن ها در پژوهش های اخیر بررسی گردیده است.