24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با رویکرد مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامین
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
مدیریت زنجیره تأمین، ارزیابی عملکرد، مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین(SCOR)
پژوهشگران حمید شاهبندرزاده (نفر اول) ، غلامرضا جمالی (نفر دوم) ، فاطمه آبادی (نفر سوم)

چکیده

ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین، بازخورد و اطلاعاتی را برای مدیران در رابطه با فعالیت های زنجیره تأمین فراهم می سازد و قابلیت دسترسی به محصول، تحویل به موقع و ظرفیت لازم در زنجیره تأمین را به منظور عملکرد مناسب فراهم می سازد. مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین(SCOR) ، توسط شورای زنجیره تأمین توسعه یافته و چارچوبی برای توصیف شیوه های مدیریت زنجیره تأمین و فرآیندهای آن فراهم می سازد که در نتیجه منجر به عملکرد بهینه زنجیره تأمین می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین، با بکارگیری مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین انجام شده است. لذا در این پژوهش مدلی عملیاتی جهت بهبود ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تآمین طبق مدل SCORپیشنهاد می شود. شاخص های ارزیابی عملکرد این مدل از بررسی پژوهش های گوناگون بدست آمده و در اینجا گرد آوری شده اند. این پژوهش یک پژوهش توصیفی است و روش گرد آوری داده های آن به صورت کتابخانه ای بوده است .