24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل تعاملات، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل موانع بهبود بهره وری نیروی انسانی با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران- منطقه بوشهر)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
بهره وری نیروی انسانی، موانع بهبود، مدل سازی ساختاری تفسیری
پژوهشگران حسین خلیفه (نفر اول) ، ایرج اصغری (نفر دوم) ، اعظم مهتدی (نفر سوم) ، غلامرضا جمالی (نفر چهارم) ، سید اسماعیل موسوی (نفر پنجم)

چکیده

نگرش منطقی به پیشرفت و سوددهی کارخانه ها و سازمان های کشور، ما را به این نتیجه می رساند که یکی از مهم ترین راهکارهای پیشرفت کارخانه ها و سازمان ها بالا بردن بهره وری نیروی انسانی آنها می باشد. با توجه به نقش و اهمیت نیروی انسانی در بهره وری، یکی از مهم ترین گام ها در ارتقای بهره وری، شناسایی مشکلات بهره وری نیروی انسانی درک نحوه ارتباطات، و تجزیه و تحلیل آنها می باشد. شناسایی دقیق و ریشه یابی این مشکلات باعث جهت بخشیدن به تلاش های مدیران در راستای بهبود بهره وری نیروی انسانی و در نتیجه بهره وری کل خواهد شد. در این پژوهش موانع بهبود بهره وری نیروی انسانی در یک مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران شناسایی و سپس پالایش گردید. سپس با بهره گیری از روش مدل سازی ساختاری تفسیری روابط مابین این موانع، و میزان نفوذ و وابستگی هر یک از آنها مشخص گرفت. در ادامه بر اساس روابط بدست آمده مدل ارتباطات موانع بهبود بهره-وری نیروی انسانی رسم گردید. در پایان نیز نمودار قدرت نفوذ- وابستگی تشکیل، و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.