24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی پارامترهای موتور DC با روش حداقل مربعات بر اساس الگوریتم تکرار شونده و پیش گویی خطا با مجموعه داده اندازه گیری محدود
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
شناسایی موتور DC ، حداقل مربعا ت، مدل باکس جنکیزن مدل آرماکس، پیشگویی خطا
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، ابوالحسن رزمی نیا (نفر دوم)

چکیده

این مقاله بریا شناسایی مدل موتور DC سه روش حداقل مربعات تعمیم یافته، حداقل مربعات تکرارشونده و روش پیشگویی خطا به کار گرفته شده است. الگوریتم حداقل مربعات تکر ار شونده یم تواند تخمین دقیقی در مقا یسه با روش بازگشتی تولید کند. در روش پیشگویی خطا تخمین خروجی بر اساس اطالعات و مشاهدات تا لحظه قبیل انجام شده است. و در آخر ارزیابی مدل و نتایج شبیه سازی نشان داده شده است