24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر پیشینه مدل های تعالی سازمانی مبتنی بر EFQM
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
، مدل تعالی بالدریچ، مدل جایزه دمینگEFQM
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، حمید شاهبندرزاده (نفر دوم) ، الهه آهوپای (نفر سوم)

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، حرکت در مسیر تعالی سازمانی و آشنایی با الگوهای روز دنیا در زمینه تعالی یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یکی از پیش شرط های موفقیت پایدار است .بنابراین، باید با توجه بیشتری به مطالعه و استفاده از مدل های تعالی سازمانی پرداخت .مدل تعالی سازمانی با به تصویر کشیدن یک سازمان متعالی این امکان را فراهم می سازد تا سازمانها در مقایسه خود با این مدل، سرآمدی خود را محک زده و از طریق یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، به بازنگری در وضع موجود و برنامه ریزی بهبود اهتمام ورزند. در این پژوهش ابتدا به بررسی مفهوم تعالی سازمانی پرداخته سپس به معرفی برخی از مدل ای تعالی می پردازیم.