24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر پژوهشهای انجام شده در رابطه با زنجیره تامین حلقه بسته
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
زنجیره تامین رو به جلو، زنجیره تامین معکوس، لجستیک معکوس، زنجیره تامین حلقه بسته
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، عبدالکریم حسین پور (نفر دوم) ، عاطفه آرمند (نفر سوم)

چکیده

در دنیای کنونی، روند جهانی شدن باعث شده است که اقتصاد و صنعت با سرعت زیادی در حال تغییر و تحول باشد .در نتیجه این روند، سازمانهای تولیدی و خدماتی رقابت بیشتری احساس کرده و به دنبال حفظ سود و ایجاد مزیتهای رقابتی با هدف دوام بیشتر در بازارهای داخلی و جهانی هستند .تغییرات سریع اقتصادی و فشار فزاینده حاصل از رقابتهای بازار، سیاستهای بازیافت محصولات و استفاده مجدد از آنها و همچنین قوانین دولتی، سازمانها را به سوی تمرکز بر روی زنجیره تامین و لجستیک یکپارچه و حلقه بسته هدایت میکنند. زنجیره تامینی که هم به جریان رو به جلوی محصولات بپردازد و هم جریان معکوس، تحت عنوان زنجیره تامین حلقه بسته شناخته میشود. یک شبکه لجستیک با ساختار مناسب، فواید رقابتی را برای سازمانها در بردارد و به آنها کمک میکند تا با تغییرات فزاینده محیطی، هماهنگ شوند. این شبکه باید قادر باشد تا محصولات را با کمترین هزینه به دست مشتریان برساند و همچنین در زمان مناسب محصولات برگشتی را جمع آوری کرده و دوباره به چرخه زنجیره تامین بازگرداند. لذا بررسی سیر تاریخی زنجیره تامین حلقه بسته حائز اهمیت میباشد.