24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
اتخاذ سیاست های مناسب در سیستم کنترل موجودی با استفاده از طبقه بندی ABC چند معیاره
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
طبقه بندی موجودی ، کنترل موجودی، طبقه بندی ABC چند معیاره، اتخاد سیاست ها
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، عبدالکریم حسین پور (نفر دوم) ، فاطمه شریفی (نفر سوم)

چکیده

طبقه بندی موجودی یکی از اصول اساسی مدیریت موجودی است که برای دست یابی به اهدافی همچون پیاده سازی کنترل موجودی مناسب و کاهش هزینه های مربوط به کنترل موجودی صورت می گیرد. یکی از رایج ترین روش های مدیریت موجودی روش ABC است. در روش سنتی اقلام فقط بر اساس دو معیار قیمت و مصرف یا به عبارتی ارزش مصرف سالیانه طبقه بندی می شوند. اما در برخی مواقع معیارهای دیگری می تواند در تصمیم گیری موثر واقع شوند و اقلامی که در یک دسته مورد ارزیابی قرار می گیرند همگن تر باشند. از اینرو روش طبقه-بندی ABC چند معیاره به عنوان روشی جامع در مدیریت موجودی مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. لذا این پژوهش به معرفی روش طبقه بندی ABC چند معیاره و اتخاد سیاست ها و خطی مشی های مناسب در سیستم کنترل موجودی با استفاده از این روش پرداخته است.