24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه الگویی کاربردی به منظور شناسایی و مدیریت عوامل اثر گذار بر هدر رفت انرژی شبکه توزیع برق (مورد مطالعه شهرستان های منتخب استان بوشهر)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
471
پژوهشگران سیده فاطمه یاحسینی (دانشجو) ، حمید شاهبندرزاده (استاد راهنما) ، غلامرضا جمالی (استاد مشاور)

چکیده

0