04 اردیبهشت 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان آمادگی جهت پیاده سازی مدل تعالی سازمانی مبتنی بر مدل EFQM
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
471
پژوهشگران الهه آهوپای (دانشجو) ، غلامرضا جمالی (استاد راهنما) ، حمید شاهبندرزاده (استاد مشاور)

چکیده

0