24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تجزیه و تحلیل طبقه بندی ABC چند معیاره در سیستم کنترل موجودی دارو (مورد مطالعه: بیمارستان سلمان فارسی شهر بوشهر)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
471
پژوهشگران فاطمه شریفی (دانشجو) ، غلامرضا جمالی (استاد راهنما) ، عبدالکریم حسین پور (استاد مشاور)

چکیده

0