24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
اولویت بندی استراتژی های ساخت در نقطه تفکیک سفارش مشتری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
471
پژوهشگران حسینی مقدم سیده ساجدیه (دانشجو) ، غلامرضا جمالی (استاد راهنما)

چکیده

0