24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مدیریت زنجیره تامین پروژه های ساخت مبتنی بر پویایی سیستم در صنعت نفت و گاز
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
471
پژوهشگران رضا اصائلو (دانشجو) ، غلامرضا جمالی (استاد راهنما) ، علی هاشمی (استاد راهنما)

چکیده

0