24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط بامشتری و بازار یابی کارآفرینانه بر روی رضایت مشتری با نقش تعدیلگر بازار یابی داخلی در شر کت های دانش بنیان شهر بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
493
پژوهشگران عباس یزدان پناه (دانشجو) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما) ، غلامرضا جمالی (استاد مشاور)

چکیده

0