24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان عوامل موثر بر الگوي مصرف آب و بهينه سازي آن در بخش خانگي مناطق روستايي )مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان بوشهر(
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله آب و توسعه پایدار
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، ساسان زمانی (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!