04 اردیبهشت 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان شناسائي عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های مدیریت منابع انسانی
شناسه DOI
پژوهشگران سید سعید شجاعی (نفر اول) ، غلامرضا جمالی (نفر دوم) ، نیکزاد منطقی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!