24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان سنجش روابط بين عوامل مؤثر بر ريسك پروژه هاي فناوري اطلاعات در بانك ملت استان بوشهر با استفاده از تكنيك ديمتل فازي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
پروژه فناوری اطلاعات، ریسک، تکنیک دیمتل فازی
مجله مدیریت فناوری اطلاعات
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، مهدی هاشمی (نفر دوم)

چکیده

عدم توجه به ظرافت های مدیریتی در ریسک های پروژه های فناوری اطلاعات، علاوه بر آن که باعث تحقق نیافتن منافع پیش بینی شده می شودد، موجب شکست این پروژه ها نیز خواهد شد. دراین میان شناسایی مهمترین ریسک های فناوری اطلاعات و سنجش ارتباط آنان نقش اساسی در تصمیم گیری های مدیریتی ایفا می کند. اجرای صحیح پروژه های فناوری اطلاعات در بانک ها در گرو شناسایی و سنجش مهمترین ریسک های پروژه های فناوری اطلاعات است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و سنجش روابط بین عوامل ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات در بانک ملت استان بوشهر با استفاده از تکنیک دیمتل فازی است. بدین منظور با استفاده از نظر 15متخصص و مرور ادبیات نظری ابتدا 23عامل موثر بر ریسک پروژه های فناوری اطلاعات در بانک ملت استان بوشهر شناسایی شدند سپس این عوامل رتبه بندی گردیدند. در پایان از بین آنها هشت عامل با بیشترین درجه اهمیت شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد، مهمترین عوامل موثر بر ریسک پروژه های فناوری اطلاعات در بانک ملت استان بوشهر عبارتند از: کارمندان بی تجربه و نداشتن دانش و مهارت لازم در منابع انسانی، انحصاری بودن برخی منابع مورد نیاز، بالا نبودن قابلیت اطمینان و امنیت و نگهداری داده و خطر حمله هکرها و نبود مکانیرم نظارتی کافی در هنگام اجرای پروژه فناوری اطلاعات.