05 تیر 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مدیریت- سیاستگذاری عمومی ، دانشگاه تهران ، ایران (1391 - 1395)
  عنوان رساله: طراحی و تبیین مدل بودجه‎ریزی عمومی بر اساس شاخص‎ها‎ی حکمرانی خوب در ایران
 • فوق لیسانس مدیریت - مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی و تعیین همسویی نظام جذب مدیریت منابع انسانی با ارزش‏های مطلوب فرهنگی در شرکت سهامی بیمه ایران
 • لیسانس مدیریت بیمه ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1387)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدیریت استراتژیک
 • بودجه ریزی استراتژیک
 • مدیریت عملکرد استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی استراتژیک
 • حکمرانی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
زهرا حاجی زاده، ابراهیم رجب پور، حیدر احمدی، مجید اسماعیل پور (1402) تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوآوری محصول با تأکید بر نقش میانجی برند کارفرما (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهر بوشهر) مدیریت بازرگانی: دوره 15 شماره 4; 722-746
2
3
سید محمد امین ناصحی، ابراهیم رجب پور، حیدر احمدی (1402) تأثیر هنرآفرینی شغلی بر عملکرد شغلی دبیران: با تأکید بر نقش میانجی سرمایة اجتماعی (مورد مطالعه: دبیرستان‏های غیر دولتی ناحیة 2 شیراز) مدیریت سرمایه اجتماعی: 10 شماره 2; 145-158
4
farzaneh mashayekhi, Ebrahim Rajabpour, Heidar Ahmadi, Majid Esmaeilpour (2022) The Effect of Job Crafting on Patients Satisfaction: with the Role of Moderate of Quality of Health Services (Case Study: Persian Gulf Hospital in Bushehr) مدیریت تبلیغات و فروش: 3(4); 40-54
5
حمیدرضا نعمت الهی، حیدر احمدی، الهه اسدالهی دهکردی (1401) پدیدارشناسی موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی: 12(44); 0
6
حیدر احمدی، سید یعقوب حسینی، چامیان مریم، حمیدرضا نعمت الهی (1401) ارزیابی شاخص های دانشگاه کارآفرین بر مبنای مدل گیب در دانشگاه خلیج فارس بوشهر مدیریت منابع انسانی پایدار: 4(7); 50-31
7
حیدر احمدی، حمیدرضا نعمت الهی، الهه اسدالهی دهکردی (1401) مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول): 31(105); 0
8
احمد قربان پور، هادی بالوئی جام خانه، حیدر احمدی (1401) خلق ارزش پایدار برای سازمان ها؛ نقش محیطگرایی و فرآیندهای خدمات سبز مطالعات مدیریت راهبردی: 13(51); .
9
10
حیدر احمدی، محمد عصاریان، زهرا ایزدی (1401) شناسایی و اولویت بندی تهدیدهای کلان محیطی حوزه گردشگری در بحران کووید-19 برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 11(41); 149-170
11
حیدری مجید ، ابراهیم رجب پور، حیدر احمدی (1401) تأثیر رهبری تحول گرا بر آوای سازمانی و کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس توسعه کارآفرینی: دوره 15 شماره 1; 181-200
12
محمد امین ترابی، متینه مقدم، حیدر احمدی، نازیلا نورفردی (1401) نقش ارزش های فرهنگی پلیس 110 در احساس تعلق به پلیس و رفتار شهروندی مطالعات فرهنگی پلیس: 9(1); 1-10
13
حمیدرضا نعمت الهی، امین امیری، حیدر احمدی (1400) شناسایی مؤلفه های سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اپیدمی کرونا مدیریت دولتی: 13(4); 597-626
14
ابراهیم رجب پور، عبدالکریم حسین پور، حیدر احمدی، مهنوش سهیلی نیک (1400) تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان: تأکید بر نقش میانجی مدیریت استراتژیک ‏منابع انسانی (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)‏ مدیریت استاندارد و کیفیت: 11; 32-59
15
حیدر احمدی، محمد عصاریان، زهرا ایزدی (1400) شناسایی و رتبه بندی عوامل شکست رستوران های زنجیره ای در بحران کووید-19 با استفاده از روش بهترین-بدترین پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: 3; 1-20
16
محسن مرادی مقدم، حسین صفری، بختیار استادی، حیدر احمدی (1400) طراحی تاثیرات متقابل مفاهیم بنیادین فرهنگ تعالی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری مدیریت تبلیغات و فروش: 3; 65-80
17
احمدزاده علی ، حیدر احمدی، ابراهیم رجب پور (1400) اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر آموزش علوم دریایی: 8(4); 104-115
18
حیدر احمدی، ابراهیم رجب پور، احمدی دوقزلو سارا (1400) بررسی نقش مدیریت استراتژیک در ایجاد سازگاری و رفاه کارکنان برای تعالی سازمان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی بوشهر ) مدیریت منابع انسانی پایدار: 5; 71-84
19
Heidar Ahmadi (2021) Good Budgeting: Design and Development of a Budgeting Model Based on Good Governance Indices in Iran Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance: 1; 1-6
20
21
دیلمی زینب، سید یعقوب حسینی، حیدر احمدی (1400) ارزیابی راهبرد بازاریابی دیجیتال شرکت های صادراتی مواد معدنی استان بوشهر با استفاده از مدل RACE مدیریت کسب و کار بین المللی: 4; 21-41
22
سمیه بخشنده، حیدر احمدی، اسماعیل شعبانی (1399) شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی هوش تجاری مرتبط با عوامل انسانی با استفاده از فن DEMATEL پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: 10; 31-51
23
الهه اسدالهی دهکردی ، احمد قربان پور، حیدر احمدی (1399) تحلیل اثر مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز و اقدام های محیط زیست گرایانه سازمان بر عملکرد پایدار صنایع پایین دستی پتروشیمی مدیریت منابع انسانی پایدار: 2; 139-156
24
حیدر احمدی، فخریه حمیدیان پور، احمدی دوقزلو سارا (1399) شناسایی معیارهای جذب اعضای هیئت علمی با تأکید بر دانشگاه کارآفرین (مورد مطالعه: دانشگاه خلیج فارس بوشهر) مدیریت منابع انسانی پایدار: 2; 237-262
25
احمد قربان پور، حیدر احمدی، رضا جلالی (1399) خوشه بندی و تحلیل تمیز سازمان های دولتی از منظر مدیریت سبز مطالعات مدیریت دولتی ایران: 2; 89-107
26
سمیه بخشنده، حیدر احمدی، اسماعیل شعبانی (1398) تاملی بر کارکردهای تحلیل روایت در سازمان مطالعات مدیریت دولتی ایران: 4; 137-155
27
علی اصغر پورعزت ، حیدر احمدی، افسانه عباسی، طیبه عباسی (1398) شناسایی مولفه های ناظر بر رعایت عدالت بین نسلی در خط مشی بودجه ای ایران سیاستگذاری عمومی: ; 143،161
28
سمیه بخشنده، حیدر احمدی، اسماعیل شعبانی (1398) تأملی بر کارکزدهای تحلیل روایت در ساسمان مطالعات مدیریت دولتی ایران: ; 137،155
29
سید محمد مقیمی ، علی اصغر پور عزت ، حسن دانایی فرد ، حیدر احمدی (1395) طراحی و تبیین مدل بودجه بندی بر اساس شاخص های حکمرانی خوب در ایران مدیریت دولتی: ; 645665
30
سید محمد مقیمی ، علی اصغر پورعزت ، حسن دانایی فرد ، حیدر احمدی (1395) تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست گذاری نظام بودجه ریزی کشور مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی: ; 31،52
31
32
33
34
عبدالحسین کرم پور، حیدر احمدی، محمد صفری کهره ، الهه اسدالهی دهکردی (1392) بررسی و اولویت بندی علل و عوامل ترک خدمت کارکنان شرکت پتروشیمی مبین در پارس جنوبی مدیریت دولتی: ; 123142
35
36
Esmail shaabani, , Heidar Ahmadi (2012) Do interactions among elements of knowledge management lead to acquiring core competencies Business Strategy Series: ; 307 ،322
مقالات در همایش ها
1
حیدری مجید ، ابراهیم رجب پور، حیدر احمدی (1400) بررسی تأثیر آوای سازمانی بر کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، ساری
2
حیدری مجید ، ابراهیم رجب پور، حیدر احمدی (1400) بررسی تاثیر رهبری تحولگرا بر آوای سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، ایران، تهران
3
مائده دهقان، حیدر احمدی، ابراهیم رجب پور (1400) تاثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی بر استراتژیهای بازاریابی در شرکتهای کوچک و متوسط سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه (بامحوریت اخلاق زیستی)، ایران، تهران
4
حیدر احمدی، علیرضا زاهدی، الهام تنگستانی، علیرضا عسکری ابیانه (1397) بررسی تأثیر ابعاد برند کارفرما بر رضایت شغلی کارکنان سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
5
حیدر احمدی (1388) موانع بهره وری در بخش دولتی دومین همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
ابراهیم رجب پور، حیدر احمدی، مائده دهقان (1401) آسیب شناسی برون سپاری خدمات ثبت احوال؛ فرصت ها و چالش ها دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: علی احمدزاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)
  پایان نامه: ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • نام و نام خانوادگی: نسرین حیدری بوشهر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)
  پایان نامه: تأثیر انعطاف پذیری منابع انسانی و فرهنگ سازمانی بر چابکی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شعب بانک های خصوصی و دولتی شهر بوشهر)
 • نام و نام خانوادگی: مائده دهقان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)
  پایان نامه: کاربرد سیاست های مدیریت منابع انسانی برای مدیران بازاریابی: تاکید بر استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های کوچک و متوسط
 • نام و نام خانوادگی: فاطمه محسنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)
  پایان نامه: عنوان پایان نامه: تاثیر پاداش دریافتی بر سلامت روانی و انگیزش کارکنان با تاکید بر نقش تعدیلگر عدالت توزیعی ادراک شده
 • نام و نام خانوادگی: سارا لشکری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)
  پایان نامه: تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رضایت شغلی: با تاکید بر نقش میانجی هویت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان بوشهر
 • نام و نام خانوادگی: فرزانه مشایخی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت بازرگانی (مدیریت بازاریابی)
  پایان نامه: تاثیر هنرآفرینی شغلی بر رضایت بیماران: با نقش میانجی کیفیت خدمات سلامت ( مورد مطالعه: بیمارستان خلیج فارس شهر بوشهر)
 • نام و نام خانوادگی: زهرا حاجی زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت بازرگانی (مدیریت بازاریابی)
  پایان نامه: تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوآوری محصول با تاکید بر نقش میانجی برند کارفرما (مورد مطالعه: شرکت های متوسط و بزرگ شهر بوشهر)
 • نام و نام خانوادگی: زهرا ایزدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)
  پایان نامه: بررسی تاثیر قابلیت دیجیتال بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ دیجیتال و استراتژی تحول دیجیتال در شرکت های فناوری اطلاعات
 • نام و نام خانوادگی: سارا احمدی دوقزلو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)
  پایان نامه: عنوان پایان نامه(به فارسی): شناسایی شاخص های جذب اعضای هیأت علمی با تأکید بردانشگاه نسل سوم(دانشگاه کارآفرین) دردانشگاه خلیج فارس بوشهر
 • نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه بهرام
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو کمیته بهره وری دانشگاه خلیج فارس (1401 - 1402)
 • عضویت در کارگروه انتخاب کارمند نمونه دانشگاه (1399 - 1400)
 • عضو هیات علمی کارگروه شناسایی و اصلاح فرآیندهای اداره کارگزینی (1399 - 1400)
 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی (1398 - 1402)
 • عضویت در شورای بانوان و خانواده (1398 - 1399)
 • مشاوره مدیریت استراتژیک و منابع انسانی (1397 - 1399)
 • استاد مشاور انجمن علمی گروه مدیریت بازرگانی (1397 - 1400)
 • عضو کارگروه دستوراالعمل فوق العاده شرایط سختی محیط کار اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس (1397 - 1397)
 • عضو کمیته سرمایه انسانی شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه خلیج فارس (1396 - 1400)
 • عضو هیئت علمی کمیسیون راهبری پژوهش استان بوشهر (1396 - 1400)
 • مشاور مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده نگری استان بوشهر (1395 - 1400)
 • دبیر اجرایی جشنواره علمی آموزشی دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1387 - 1387)
 • عضو و پژوهشگر کارگروه پژوهشی نظام های اداری و سیاست گذاری؛ مرکز پژوهش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1387 - 1387)
 • نایب دبیر کانون استعداد های درخشان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1387 - 1387)
بیشتر