02 خرداد 1403
حسين فالي نژاد

حسین فالی نژاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 07136487599
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
حسین فالی نژاد، سجاد فلاحتی (1400) تعیین پتانسیل برهمکنش دو مولکول غیر قطبی به روش تابع گرین پژوهش فیزیک ایران: 21; 783-791
3
4
Hossein Falinejad, (2021) The spontaneous emission rate determination of a molecule near a perfect conductive wall MOLECULAR PHYSICS: 119; 1950855(9pages)
5
Hossein Falinejad (2020) The calculation of the atomic spontaneous emission rate between two dielectric slabs INDIAN JOURNAL OF PHYSICS: 94; 7
6
Hossein Falinejad, (2020) The Interaction Potential between an Atom and a Conductive Wall INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS: 59; 1512-1522
7
Hossein Falinejad, (2019) Electromagnetic field quantization near a dielectric slab and spontaneous emission rate determination APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS: ; ،
8
, Rouhollah (Kouroush) Gheisari, Hossein Falinejad (2017) Full calculation of pd and dt muonic bound levels: Combination of Nikiforov–Uvarov method and variational approach ANNALS OF PHYSICS: ; 512،521
9
10
Hossein Falinejad, (2014) The Casimir force between an ideal metal plate and a dissipative dielectric slab INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B: ; 1450232-1،1450232-10
مقالات در همایش ها
1
فریضه بیات، حسین فالی نژاد، فاطمه علی همتی (1392) نیروی کازیمیر وارد بر یک تیغه دی الکتریک اتلافی واقع در کنار یک صفحه رسانای کامل کنفرانس فیزیک ایران 1392
2
فاطمه علی همتی ، حسین فالی نژاد، فریضه بیات (1392) نیروی کازیمیر بین دو تیغه رسانای کامل واقع در کاواک فابری پرو در حالت گرمایی کنفرانس فیزیک ایران 1392
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
هوشیار فاطمه ، حسین شیرکانی، حسین فالی نژاد (1401) بررسی خصوصیات اپتیکی گرافن تحت برهم کنش با موج گاوسی
6
هاشمی سیده فخریه ، حسین فالی نژاد، حسین رعنایی (1400) تعیین پتانسیل برهمکنش بین دو مولکول غیرقطبی در حضور یک دیوار رسانا
7
آزاده برومند، حسین فالی نژاد، احمد محمدی اسلامی، تهمینه جلالی (1400) طراحی و مدلسازی نانوبیوسنسورهای مبتنی بر جفتشدگی پالسمون- اکسایتو
8
علیرضا سترگ، هادی اسلامی زاده، حسین فالی نژاد (1399) مطالعه سنتز هسته نوبیلیم No طی فرایند همجوشی 48Ca با 208Pb
9
علیرضا مسیگر، هادی اسلامی زاده، حسین فالی نژاد (1398) شبیه سازی فرایند شکافت هسته برانگیخته197Tl در چارچوب مدل آماری تصحیح شده
10
ندا نیکنام، حسین فالی نژاد، حسین شیرکانی (1398) انرژی برهمکنش بین یک اتم ویک دیواره رسانا بدون بار
11
12
سجاد فلاحتی، حسین فالی نژاد، هادی اسلامی زاده (1397) محاسبه نیروی واندر والس بین دواتم
13
الهام احدی، هادی اسلامی زاده، حسین فالی نژاد (1396) برآورد زمان شکافت هسته برانگیخته 242Pu با در نظر گیری اثرات پوسته ای
14
حاجی پور مریم ، حسین رعنایی، حسین فالی نژاد (1396) مورفولوژی آلیاژ فلزی نانوساختار ترکیب شده از کبالت-آهن-زیرکونیوم-مس
15
گرگین میترا، مهدی سلطانی، حسین فالی نژاد (1396) کاربرد تئوری لاندائو در محاسبات چگالی تراز
16
17
18
سحر آذر شفیعی ، حسین فالی نژاد، مهدی سلطانی (1394) محاسبه میزان گسیل خودبخودی یک اتم بین دو تیغه رسانا
19
مرجان شجاعی، مهدی سلطانی، حسین فالی نژاد (1394) وابستگی پارامتر چگالی تراز به انرژی
20
فاطمه نوشادی، حسین فالی نژاد، هادی اسلامی زاده (1394) محاسبه میزان کسیل خود به خودی یک اتم بین دو تیغه دی الکتریک نیمه بی نهایت
21
فاطمه نوشادی، حسین فالی نژاد، هادی اسلامی زاده (1394) محاسبه میزان گسیل خودبه خودی یک اتم بین دو تیغه دی الکتریک نیمه بی نهایت
22
23
24
مهدی مظفری، هادی اسلامی زاده، حسین فالی نژاد (1394) مطالعه بهره ایزومرهای شکلی 240Am تولید شده در فرایندهای همجوشی d 240Pu
25
26
محدثه ممسنی، مهدی سلطانی، حسین فالی نژاد (1393) چگالی ترازهای هسته ای و عامل قطع اسپین
27
اخگر مریم، حسین فالی نژاد، احمد محمدی اسلامی (1392) میزان گسیل خود به خودی یک اتم واقع در کنار یک تیغه فلزی رسنای کامل
28
اخگر مریم، حسین فالی نژاد، احمد محمدی اسلامی (1392) میزان گسیل خود بخودی یک اتم واقع در کنار یک تیغه فلزی رسانا کامل
29
30
31
فاطمه علی همتی ، حسین فالی نژاد، کوروش قیصری (1392) نیروی کازیمیر بین دو تیغه رسانا واقع در کاواک فابری-پرو در حالت گرمایی
32
33
مریم مزارعی، حسین فالی نژاد، احمد محمدی اسلامی (1390) مطالعه و بررسی مدل های تابع دی الکتریک فلزات نجیب و تاثیر عوامل مختلف روی آن
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

حسين فالي نژاد