15 آذر 1402
جهانگير حيدري

جهانگیر حیدری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 07731221500
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل عوامل موثر مسائل درون شهری در ایران با استفاده از مدل ANP
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
هر، مسائل درون شهریدر ایران، مسائل شهری، مدل ANP.
پژوهشگران جهانگیر حیدری (نفر اول) ، ملیکا زارعی (نفر دوم)

چکیده

جامعه شهری با تمام تنوع مسائل خاص خود، آکنده از مسائل و مشکلاتی است که ریشه های اجتماعی آن ها از ابعاد دیگر پر رنگ تر و قوی تر به نظر می-رسد. بسیاری از آسیب های اجتماعی در شهر ها شکل می گیرند و به دلیل تراکم جمعیت، آن ها از دیده ها پنهان می مانند. مشکلات اجتماعی مسکن، محیط زیست، ترافیک، بهداشت عمومی، اشتغال، آموزش، حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی، طلاق، اعتیاد، قتل، سرقت و غیره غالبا از مسائل عمده زندگی شهری اند. هدف اصلی تحقیق تحلیل عوامل حاشیه نشینی، مسکن، حمل و نقل شهری، سازمان های دولتی و تعیین اولویت بندی آن از نظر اهمیت و حساسیت است. تحقیق از نوع وصفی و توصیفی است و به روش پرسشنامه ای صورت گرفته است جامعه آماری این تحقیق شامل 13 نفر از اساتید دانشگاه خلیج فارس بوشهر می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در بین معیارهای اصلی حاشیه نشینی با وزن 0.263 رتبه اول، مسکن با وزن 0.25 رتبه دوم و حمل و نقل شهری با وزن 0.247 رتبه سوم و در بین زیرمعیارها نیز، فقر رتبه اول را در ایجاد مسائل شهری کسب کرده است.