01 مرداد 1403
جهانگير حيدري

جهانگیر حیدری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 07731221500
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
ژیلا سجادی، محمدتقی رضویان، جهانگیر حیدری، حسین جمالی (1397) نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار گردشگری ساحلی از دیدگاه جامعه میزبان)مطالعه ی موردی: شهر بوشهر( پژوهش و برنامه ریزی شهری: ; 1،16
2
محسن شاطریان، یونس غلامی، جهانگیر حیدری، حسین باقرزاده (1397) احیای بافتهای درون شهری با رویکرد منطقه بندی فرم محور (مطالعة موردی: شهر برازجان) پژوهش های جغرافیای انسانی: ; 375،394
3
جهانگیر حیدری (1396) تحلیل توزیع فضایی کاربری های خدمات عمومی شهری در نواحی شهر بوشهر جغرافیا و توسعه ناحیه ای: ; ،
4
جهانگیر حیدری (1396) تحلیل توزیع فضایی کاربریهای خدمات عمومی شهری در نواحی شهر بوشهر جغرافیا و توسعه ناحیه ای: ; 129،153
5
جهانگیر حیدری، ژیلا سجادی، محمدتقی رضویان، حسین جمالی (1396) ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر رضایتمندی از مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: شهر های ساحلی استان بوشهر) گردشگری شهری: ; ،
6
جهانگیر حیدری (1393) بررسی ضرورت ایجاد و ارزیابی عملکرد شهر جدید عالیشهر برنامه ریزی فضایی (جغرافیا): ; 115134
7
جهانگیر حیدری (1392) بررسی نقش دولت در پیدایش و توسعه کالبدی- فضایی بندر بوشهر مطالعات شهری: ; 47،59
مقالات در همایش ها
1
جهانگیر حیدری، ملیکا زارعی (1398) مکان یابی و تحلیل فضای سبز شهر بوشهر با استفاده از مدل (AHP) و (GIS) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر
2
جهانگیر حیدری، ملیکا زارعی (1398) تحلیل عوامل جمعی تعیین کننده در تجلی بزهکاری در مناطق حاشیه نشین با استفاده از مدل AHP ششمین کنفرانس سالانه ملی عمران، معماری و توسعه شهری
3
جهانگیر حیدری، ملیکا زارعی (1398) تحلیل عوامل موثر مسائل درون شهری در ایران با استفاده از مدل ANP ششمین کنفرانس سالانه ملی عمران، معماری و توسعه شهری
4
جهانگیر حیدری، ملیکا زارعی (1398) تحلیل نقش مشارکت شهروندان الکترونیک در ایجاد شهر های الکترونیک در ایران نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها
5
6
جهانگیر حیدری (1393) شهر و سیستم های شهری در عصر نوین اطلاعات و ارتباطات مدیریت شهری ایران
7
جهانگیر حیدری (1393) رویکرد راهبردی شرط لازم جهت دستیابی به توسعه پایدارشهری مدیریت شهری ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
محمدرضا زارع پور ، محمد سلیمانی مهرنجانی ، جهانگیر حیدری (1398) تبیین اثرات توسعه فضایی نوین شهر در تغییر کارکرد یادگیری محله ای (مورد پژوهش: شهر بوشهر)
3
حسین جمالی، ژیلا سجادی، محمدتقی رضویان، جهانگیر حیدری (1397) تبیین گردشگری ساحلی و توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرهای ساحلی استان بوشهر)
کتاب
1
جهانگیر حیدری (1392) مبانی و مفاهیم توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری شابک:978-600-5881-69-1
2
جهانگیر حیدری، محمد سلیمانی (1391) توسعه درون شهری با تاکید بر نوسازی بافتهای فرسوده شابک:978-600-5881-63-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!