15 آذر 1402
جهانگير حيدري

جهانگیر حیدری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 07731221500
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش درجه توسعه یافتگی روستاهای استان بوشهر با تاکید بر شاخصهای عمران روستایی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران علی درویشی (نفر اول) ، جهانگیر حیدری (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!