05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به فروشگاه های اینترنتی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
فروشگاه های اینترنتی، وفاداری، وفاداری اینترنتی
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، یونس جعفرپور (نفر دوم)

چکیده

با رشد روز افزون استفاده از اینترنت و حوزه کاربردی وسیع آن، این پدیده به عنوان یکی از با اهمیت ترین ابزارهای زندگی بشر مطرحشده است. کاربردهای وسیع و متنوع آن در مسائل بازاریابی و فروش از طریق ایجاد فروشگاه های اینترنتی توسط شرکت ها و افراد، باعثافزایش هر چه بیشتر رقابت بین شرکت ها جهت جذب مشتری شده است. هدف این مقاله شناسایی مهمترین عوامل ایجاد وفاداری بهفروشگاه های اینترنتی است که با مطالعه ادبیات موجود در این زمینه، دوازده عامل شناسایی شدند که از طریق ایجاد رضایت باعث وفاداریمشتری می گردد. این متغیرها در مدل مفهومی مقاله نشان داده شده اند.