05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
عنوان مقاله: معرفی و آزمون مدل مفهومی پذیرش اینترنت بانک با رویکرد تلفیقی تئوریهای مبتنی بر قصد (مدل ترکیبی و اصلاح شده TTF و (TAM
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
بانکداری اینترنتی، نظریه تناسب وظیفه، فناوری، مدل پذیرش فناوری
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، جمال الدین کبوتری (نفر دوم)

چکیده

یکی از بارزترین فرصتهای جدید پیشرفت و تحولات فناوری، به کارگیری بانکداری اینترنتی به عنوان درگاه های جدید و با خدمات متنوع در دسترس کاربران است. البته تعیین میزان تأثیر و پذیرش آن از سوی کاربران، از چالشهای پیش رو محسوب می شود. تعیین میزان موفقیت یا شکست خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین، به نرخ پذیرش فناوری از سوی کاربران و جامعه استفاده کننده از آن بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های موثر بر قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی با رویکرد تلفیقی و اصلاح شده، تناسب وظیفه فن آوری ( TTF ) و مدل پذیرش فناوری ( TAM )، طراحی شده است و به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی می باشد. یافته های این تحقیق نشان داد که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای درک قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است. همچنین با استفاده از مدل تناسب وظیفه و فناوری، ویژگیهای وظیفه، ویژگیهای فناوری، منجر به تناسب وظایف سیستم بانکداری اینترنتی با فناوری مورد استفاده کاربران شده، که خود از طریق اثر گذاری بر سهولت استفاده ادراک شده و ادراکات فرد در مورد مفید بودن این خدمات بر قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر می گذارد.