05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان فراتحليل و شناسايي عوامل موثر بر رفتار تصميم گيري خريد سبز مصرف كنندگان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های مدیریت در ایران
شناسه DOI
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، بدریه رضایی (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!