08 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان سنجش تأثير ادراك مصرف كننده از قابل استفاده بودن بسته بندي محصول، بر تصميم خريد ناگهاني: با در نظر گرفتن متغير تعديلگر سطح پايين درگيري ذهني مصرفكننده
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله تحقیقات بازاریابی نوین
شناسه DOI
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، آزاده رجبی (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!