05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
یک مدل مفهومی برای عاملهای اثرگذار بر خرسندی جهانگردان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
tourism, tourist satisfaction, destination feature
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، خداکرم سلیمی فرد (نفر دوم) ، زینب زمانی (نفر سوم) ، ابراهیم زمانی (نفر چهارم)

چکیده

Although many factors can impact on tourist satisfaction, the features which are under the control of tourism destination managers play a crucial role. This paper aimed to identify and classify the features of tourism destination that influence on the overall tourists’ satisfaction. Based on an extensive review, proposes a model to identify features related to the destination. The model classifies all features in two categories: service features (food, accommodation, transportation, shopping, entertainment, tour, urban setting, and site) and environmental features (socio-cultural, natural environment, economic environment). These features are not equally important in tourist satisfaction. The proposed model can be seen as a tool to help decision makers to plan improving programs to meet tourists’ expectations.