05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير مادي گرايي مصرفكننده بر خريد وسواسي، خريد ناگهاني و استفاده نادرست از كارت اعتباري
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله راهبردهای بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، محبوبه مقدم جزء (نفر دوم)

چکیده

مروزه مصرف­کنندگان به دلیل راحتی و امنیت به استفاده از کارت­های اعتباری برای انجام فرایند خریدشان تمایل پیدا کرده اند. در یک محیط رقابتی دستیابی به موقعیت اجتماعی از طریق اموال مادی باعث استفاده نادرست از کارت اعتباری و ولخرجی می­شود.استفاده از کارت­های اعتباری مستلزم کنترل بر محدودیت­های مادی و برنامه­ریزی مالی به طور محتاطانه است. در این تحقیق پس از بررسی پژوهش­های انجام شده داخل و خارج از کشور، در زمینه معیارهای تأثیر­گذار بر رفتار خرید و استفاده از کارت­های اعتباری، یک مدل مفهومی ارائه شد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می­باشد. داده­های پژوهش از طریق مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای شهر شیراز گردآوری شد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول جامعه نامحدود کوکران استفاده شد و در سطح اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد حجم تقریبی 384 نفر تخمین زده شد. در این تحقیق جهت جمع ­آوری داده­ ها از روش میدانی استفاده شد و اطلاعات مورد نیاز بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. در نهایت یافته­ ها نشان داد که مادی­گرایی بر رفتار خرید ناگهانی ، خرید وسواسی و استفاده نادرست از کارت اعتباری تأثیرگذار است.